timbres Burundi

Scott # 694, échange 6,00 USD, 250 fr.
Francisco Javier Jiménez Frías
Scott # 724, échange 0,20 USD, 20 fr.
Francisco Javier Jiménez Frías
secrétaire RÉSERVÉE
maria antonia lorenzo
    457 timbres