Nelida Fernandez Besada

Pays

timbres Pays Polynesie

Améthyste sur le lac de Mazurie
Polynesie
"Gokstad" scandinave
Polynesie
Cocker spaniel
Polynesie
Liniowiec Okret wojenny XVIII
Polynesie
Correo aereo
Polynesie
Brown kiwi-Kiwi marron
Polynesie