Pedro Romero

Pays

timbres Pays Kirghizistan

Fachada de Sinagoga,
Kirghizistan