joaquín iturrioz

Pays

timbres Pays Cameroun

Plante médicinale, Pteridium aquilinum
Cameroun
Buffalo
Cameroun
Plante médicinale, Pteridium aquilinum
Cameroun
Plante médicinale, piper capense
Cameroun
A. Ahidjo, Premier ministre
Cameroun
5 - Pont sur le fleuve Niger
Cameroun
276 - Buffalo
Cameroun
France libre
Cameroun
un tigre
Cameroun
faune, cercopithèque moustac
Cameroun
    16 timbres